Home

wersja niemiecka Kleinwalsertal 2002

Już ta wędrówka przez bagna była warta naszego przyjazdu.


Mieszkaliśmy w tym hotelu.

Na bosaka przez bagna Te nogi (prze)nosiły nas . . . (a potem zjedliśmy fantastyczną zupkę czosnkową) Chronieni przez drzewo Moi jaskiniowcy Krótki odpoczynek Nareszcie doszliśmy